fbpx

Polityka prywatności

1. Kim jesteśmy

Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku z korzystaniem
z określonych funkcjonalności strony internetowej https://brsnickersworkwear.pl („Serwis”), jest K2 Storage Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-033), przy ul. Zwycięskiej 45/3.2.2., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS: 0000456936, NIP: 8992742883 , numer REGON: 022113661 („K2”).
Nasze dane kontaktowe znajdują się w sekcji 10 poniżej.

2. Państwa prywatność

Podczas kontaktów z Państwem, zbierzemy i będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
Zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”).
Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Państwo:
• jakie dane osobowe zbieramy;
• dlaczego zbieramy te dane;
• jak je wykorzystamy;
• jak długo będziemy je przechowywać;
• kto jeszcze będzie miał do nich dostęp;
• jak można się z nami skontaktować;
• jakie przysługują Państwu prawa w związku z przechowywanymi przez nas danymi osobowymi,
w tym prawo do sprostowania, usunięcia i zapoznania się z dotyczącymi Państwa danymi.
Serwis korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia K2 dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Cookies wykorzystywane są także
w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies zostały wskazane w Polityce plików cookies.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym przez profilowanie.

3. Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy następujące rodzaje informacji:
(1) Informacje, które zbieramy podczas rejestracji konta w Serwisie / składania zamówienia
Podczas rejestracji w Serwisie poprosimy Państwa o kilka informacji, w tym:
• imię i nazwisko;
• nazwa firmy;
• adres pocztowy; (ulica, numer domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
• adres poczty elektronicznej (e-mail);
• adres firmowy;
• numer telefonu komórkowego;
• hasło – proszę przechowywać je w bezpiecznym miejscu (hasło nie jest wymagane przy składaniu zamówienia bez rejestracji konta);
• czy chcą Państwo otrzymywać od nas informacje pocztą elektroniczną, SMS-em, pocztą tradycyjną lub przez telefon

W razie zaistnienia takiej konieczności dane użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
(2) Informacje, które zbieramy na temat tego, jak korzystają Państwo z naszego portalu
Jeżeli dokonają Państwo u nas zakupów, będą przeglądać naszą stronę lub strony innych organizacji, na których znajdują się nasze reklamy, zbierzemy następujące informacje:
• informacje na temat wszelkich używanych przez Państwa urządzeń (w tym dane producenta, model, system operacyjny, adres IP, rodzaj przeglądarki);
• wybrane produkty i usługi;
• pliki cookies i informacje na temat Państwa zachowań w sieci i historii wyszukiwania podczas korzystania z naszej strony, Państwa lokalizację oraz informacje o kliknięciu naszych reklam (w tym tych, które wyświetlane są na stronach innych organizacji);
• szczegóły dotyczące zakupów zrobionych u nas.
Proszę pamiętać, że w przypadku założenia konta w naszym Serwisie, będziemy mogli powiązać informacje zebrane na Państwa temat przed założeniem konta oraz przyszłe informacje zebrane przez nas po jego założeniu.

4. Dlaczego prosimy o podanie tych informacji?

• Kiedy składają Państwo zamówienie, potrzebne nam są Państwa dane kontaktowe, abyśmy mogli wykonać zamówienie. Mogą Państwo przeglądać naszą stronę, nie udostępniając nam żadnych wymienionych wyżej informacji. Kiedy będą Państwo chcieli złożyć zamówienie w ramach naszego Serwisu, poprosimy o zalogowanie się lub rejestrację, tak aby mogli Państwo otworzyć swój profil klienta, przesyłać i zapisywać obrazy oraz zapisywać historię przeglądania i preferencje, uzyskując do nich dostęp z każdego urządzenia. Złożenie zamówienia możliwe jest również bez logowania się lub rejestracji konta – w takim wypadku zakres zbieranych przez nas danych jest praktycznie taki sam, jak zakres danych zbieranych przy rejestracji konta (za wyjątkiem hasła).
• Będziemy prosić o informacje lub zbierać je, kiedy skorzystają Państwo z oferowanych przez nas usług wsparcia klienta, w tym rozmów telefonicznych i komunikatorów internetowych.
• Poprosimy Państwa o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych. Udzieloną przez Państwa zgodę można w dowolnej chwili wycofać przez wysłanie e-mail na adres [sklep@brsnickersworkwear.pl ,lub za pośrednictwem newslettera klikając w link na dole wiadomości ]. Nie muszą Państwo udzielać zgody, aby móc korzystać z Serwisu.

5. Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Poniżej opisaliśmy cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Na mocy obowiązujących przepisów prawa, musimy także podać podstawę prawną przetwarzania, tj. poinformować Państwa, na jakiej podstawie możemy korzystać z dotyczących Państwa informacji; stosowne informacje na ten temat znajdują się również poniżej. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest: (i) Państwa dobrowolna i świadoma zgoda na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych lub (ii) konieczność przetwarzania takich danych w związku z wykonywaniem zawartej
z Państwem umowy lub (ii) nasze prawnie uzasadnione interesy (w takim przypadku wyjaśnimy jakie to interesy).
Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
• przekazywanie Państwu informacji na temat zamówienia usługi lub produktu / realizacja zawartej umowy; Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Konieczność wynikająca
z umowy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. dostarczenie zamówionego produktu, obsługa reklamacji itp.).
• kontaktowanie się z Państwem w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zamówionego przez Państwa produktu lub usługi.
• informowanie Państwa o zmianach usług
i komunikacja w innych celach. Na przykład, wykorzystamy Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek zadane przez Państwa pytania; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych produktów oraz usług i odpowiadać na Państwa pytania.
• wysyłanie Państwu informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wysyłać Państwu te informacje. W niektórych przypadkach (na przykład jeżeli wymagają tego przepisy prawa), poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych również przed wysłaniem takich informacji.
• przegląd Państwa poprzednich zakupów i historii aktywności na naszej stronie w celu przesłania ofert specjalnych lub dostosowania serwisu do Państwa potrzeb; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesłać Państwu oferty specjalne i dostosować sposób korzystania z usług oferowanych w sieci.
• pomoc w ocenie, opracowaniu i poprawie oferowanych produktów i usług; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby świadczyć usługi jak najlepszej jakości dla Państwa i innych klientów.
• umożliwianie, wzbogacanie i personalizacja doświadczeń korzystania z naszych usług cyfrowych udostępnianych poprzez stronę internetową; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby dostosować doświadczenie korzystania z naszych usług cyfrowych do Państwa potrzeb.
• przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw; Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych (na przykład organom ścigania) na mocy obowiązujących przepisów prawa.
• reakcja na wszelkie roszczenia wobec nas. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy – korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku z postępowaniem przed sądem).
Nasze strony internetowe i aplikacje nie są przeznaczone dla dzieci, w związku z czym nie gromadzimy danych dotyczących dzieci, o ile wiemy, że mamy do czynienia z takimi danymi.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania wynikające z przepisów prawnych i nadzorczych. OKre

7. Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi?

Możemy także ujawniać Państwa dane osobowe (powierzyć ich przetwarzanie) stronom trzecim, w tym w następujących okolicznościach:
• Korzystamy z pracy stron trzecich (działających w charakterze podwykonawców), które wykonują
w naszym imieniu i na naszą rzecz pewnie działania obejmujące przetwarzanie danych osobowych. Możemy na przykład zatrudnić usługodawców będących stronami trzecimi do wykonania zamówień, dostarczenia paczek, wysyłania poczty tradycyjnej, wysłania wiadomości SMS i poczty elektronicznej, utrzymania i uaktualniania naszych baz danych zawierających informacje o klientach (co obejmuje usuwanie powtarzających się lub niewłaściwych danych), analizowania danych, aby ułatwić nam opracowywanie, świadczenie i poprawę naszych usług, świadczenia usług wsparcia marketingowego, przetwarzania płatności kartą, prowadzenia badań, świadczenia usług na rzecz klienta
i obsługi roszczeń. Wspomniane strony trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania ich zadań, ale nie wolno im używać takich danych do innych celów. Możemy wykorzystywać informacje, które otrzymujemy od stron trzecich, aby uzupełnić, poprawić i wzbogacić nasze bazy danych zawierające informacje o klientach w takich celach jak zapobieganie oszustwom.
• Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym Policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
• Możemy przekazać dane osobowe naszym ubezpieczycielom w przypadku zgłoszenia lub potencjalnego zgłoszenia roszczenia wobec nas.
• Jeżeli będziemy sprzedawać lub nabywać jakąkolwiek firmę lub aktywa, możemy ujawnić przechowywane przez nas dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu zainteresowanemu taką firmą lub aktywami. Jeżeli nasza spółka lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią (lub zostaną objęte reorganizacją wewnątrz naszej grupy korporacyjnej), przechowywane przez nas dane osobowe wejdą w skład przekazywanych aktywów.
• Możemy przekazać Państwa dane osobowe stronom trzecim jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia takich danych lub podzielenia się nimi, aby spełnić jakiekolwiek wymogi prawne (również
w związku z nakazem sądowym) lub w celu wyegzekwowania lub wprowadzenia w życie jakichkolwiek porozumień zawartych z Państwem lub Państwa dotyczących (w tym porozumień pomiędzy Państwem a nami); lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub prawa własności lub bezpieczeństwa naszych klientów, pracowników lub innych stron trzecich.
• Możemy dzielić się danymi anonimowymi lub zbiorczymi (takimi jak zbiorcze dane statystyczne lub inne dane anonimizowane) ze stronami trzecimi.
K2 w pisemnych umowach, których treść jest zgodna z RODO, powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom, których szczegółowa lista jest dostępna na stronie Serwisu.
Linki do stron zewnętrznych
Możemy również zawierać porozumienia ze stronami trzecimi, które umożliwią Państwu dostęp do stron internetowych lub aplikacji (takich jak odtwarzacze plików wideo) takich stron trzecich bezpośrednio poprzez nasze własne strony. Każda strona trzecia stosuje swoją własną politykę przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie podczas używania jej stron lub aplikacji, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką plików cookie takiej strony trzeciej.
Proszę zwrócić uwagę, że serwisy internetowe i aplikacje stron trzecich są poza naszą kontrolą. Klikając linki prowadzące do takich stron lub uzyskując dostęp do takich aplikacji, opuszczają Państwo kontrolowaną przez nas strefę. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie kwestie wynikające z wykorzystywania Państwa danych przez strony trzecie (w tym danych osobowych).

8. Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

9. Państwa prawa

Mają Państwo prawo poprosić, abyśmy:
• potwierdzili jakie dane osobowe dotyczące Państwa przechowujemy i udostępnili Państwu kopię tych danych;
• sprostowali wszelkie nieprawidłowe dane osobowe;
• usunęli Państwa dane osobowe, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania;
• tymczasowo wstrzymali wykorzystywanie dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystywania;
• przestali używać Państwa danych osobowych, chyba, że podamy uzasadniony powód, dla którego musimy nadal przechowywać te dane, np. w celu utrzymania gwarancji produktu;
• przestali używać Państwa danych osobowych w celu wysyłania Państwu materiałów marketingowych;
• udostępnili Państwu przekazane nam przez Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym
i powszechnie używanym formacie elektronicznym lub przesłali takie informacje bezpośrednio innej osobie, jeżeli jest to techniczne możliwe. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się również, kiedy używamy Państwa danych osobowych na podstawie Państwa zgody lub dlatego, że jest to konieczne w celu wykonania zawartej z Państwem umowy.
Chcemy upewnić się, że Państwa dane osobowe, które przechowujemy oraz Państwa preferencje dotyczące sposobu kontaktu są precyzyjne i aktualne. Jeżeli jakiekolwiek informacje są niepoprawne, prosimy o kontakt, abyśmy mogli je poprawić.
Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 5310300, kancelaria@uodo.gov.pl.

10. Jak można się z nami skontaktować?

Aby uaktualnić Państwa dane lub poprosić o kopię Państwa danych osobowych, bądź w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny: +48 71 352 43 51 lub napisz do nas na adres: K2 Storage Systems sp. z o.o. sp. z siedzibą we Wrocławiu (53-033), ul. Zwycięskiej 45/3.2.2.

11. Ochrona Państwa danych osobowych

Traktujemy ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.
Przesyłanie informacji przez Internet nie jest do końca bezpieczne; związane z tym ryzyko wstępuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych (w tym danych osobowych) przesyłanych do naszych serwisów; wszelkich czynności przesyłania dokonują Państwo na własne ryzyko. Powinni Państwo zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Państwa hasła i urządzenia komputerowego. Prosimy pamiętać o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji. Pomoże to Państwu zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do Państwa danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym takim jak biblioteka lub kawiarenka internetowa.

12. Aktualizacje niniejszej informacji

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz przez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.